پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمعکس های خفنعکس های خفنعکس های خفن

دوشنبه سوم آذر 1393 23:42 |- طراح -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


بعضی آدما لیاقت صداقت ندارن

باید چشاتو ببندیو فقط بهشون دروغ بگی

دانلود فیلم با لینک مستقیم

دوشنبه سوم آذر 1393 23:16 |- طراح -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


من از چشمان خود آموختم رسم محبت را

که هر عضوی به درد آید به جایش دیده میگرید

هر کس که گفت بهر تو مردم دروغ گفت

من راست گفتم که برای تو زنده ام

دانلود فیلم با لینک مستقیم

دوشنبه سوم آذر 1393 23:15 |- طراح -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


aytem.cf